Lista kandydatów przyjętych do I klas PSP nr 3 w Gogolinie na rok szkolny 2021/2022:

Lista kandydatów przyjętych

 

Rekrutacja do klas pierwszych dzieci z obwody szkoły

Termin dostarczania dokumentów: 17.02.2021 r.

Ikona DOCX 50Zgłoszenie dziecka do klasy I z obwodu

Ikona DOCX 50Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej 

Ikona DOCX 50Oświadczenie etyka i religia zgodnie z RODO

 

Rekrutacja do klas pierwszych dzieci spoza obwodu szkoły

Ikona PDF 50Uchwała Rady Miejskiej dot. rekrutacji do klasy I.pdf

Ikona PDF 50Zarządzenie Burmistrza i terminarz rekrutacji.pdf

Ikona DOCX 50Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu

Ikona DOCX 50Oświadczenie o krewnych kandydata
Ikona DOCX 50Oświadczenie o miejscu pracy rodzica - opiekuna prawnego
Ikona DOCX 50Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
Ikona DOCX 50Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa
Ikona DOCX 50Oświadczenie o wielodzietności