porozumienia zdj1

Drodzy uczniowie! Informujemy, że zgodnie z założeniami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, którego jesteśmy uczestnikiem, biblioteka szkolna zawarła porozumienia o współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną im. Adama Mickiewicza w Gogolinie oraz z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców naszej szkoły.

NPRCz

Miło nam powiadomić wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców, że nasza szkoła została beneficjentem Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.