Rejestry akt i archiwa

W tym dziale BIP udostępniane są dane o prowadzonych w naszej Placówce rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz zasadach udostępniania zawartych w nich danych.

W Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Naszym Mieście prowadzone są następujące rejestry: