Nabór pracowników

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w naszej Placówce oraz o wynikach naboru.

Na podstawie art. 11  ustawy z dnia  21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458) Dyrektor Publicznej  Szkoły Podstawowej  nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie  ogłasza  nabór na  stanowisko  –   księgowy w wymiarze 1/2 etatu.

Na podstawie art. 11  ustawy z dnia  21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458) Dyrektor Publicznej  Szkoły Podstawowej  nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie  ogłasza  nabór na  stanowisko  –   księgowy w wymiarze 1/2 etatu.

Dalsze informacje w załączniku