Szkoła w Zakrzowie. Pierwsze wzmianki o szkole w Zakrzowie datują się na rok 1870 był to budynek w którym mieściły się dwa pomieszczenia przeznaczone do nauki oraz mieszkania dla nauczycieli.

 

W latach wojennych nauka przebiegała z przerwami dopiero uroczyste otwarcie polskiej szkoły w Zakrzowie datowano na 20 września 1945 rok. Nauka w tej szkole trwała do roku szkolnego 66/67.

Dnia 2 września 1968 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej szkoły w Zakrzowie – Pomnika 1000-lecia. Budynek tej szkoły stoi do chwili obecnej. Szkoła została zbudowana w ramach ogólnopolskiej akcji "Tysiąc szkół na Tysiąclecie" na podkreślenie zasługuje fakt, iż do prac wykończeniowych aktywnie włączyli się mieszkańcy wsi. Od roku 1968 uczniowie z wiosek Zakrzów, Dąbrówka, Dalnia (128) uczęszczali do nowej szkoły. Pracę rozpoczęło sześciu nauczycieli, obowiązki kierownika szkoły pełniła Marianna Grzesista. Placówka miała osiem klasopracowni, bibliotekę, sale gimnastyczną i świetlice z zapleczem kuchennym pokój nauczycielski, kancelarię oraz dobre wyposażenie w pomoce naukowe. Budynek mieści się na gruntach odkupionych od mieszkańca wsi pana Czapli. Od 1973 dyrektorem szkoły zostaje Jan Gołąb. W tym czasie w szkole funkcjonowało pięć oddziałów, osiem klas, sześciu nauczycieli i stu dwunastu uczniów. W latach 1975-1979 do szkoły w Zakrzowie dowożono dzieci z sąsiednich wsi Jasiona i Oleszka. W tym bowiem czasie trwał kapitalny remont szkoły w Żyrowej. Liczba uczniów wzrosła do 182 osób. Z dniem pierwszego września 1976 rozpoczął prace na stanowisku dyrektora mgr Henryk Mazur, który pełnił tą funkcje do sierpnia 1977 roku. W dalszych latach 1977-1982 funkcję tę pełniła Alicja Soszyńska. Funkcje dyrektora szkoły od roku 1982 pełnił mgr Seweryn Hutnicki. Do szkoły uczęszczało wówczas 93 uczniów. W latach dziewięćdziesiątych placówka borykała się z trudnościami finansowymi, odnotowano brak środków na zakupienie opału i opłat za energię, wystąpiły problemy z zapewnieniem płac dla nauczycieli.

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Zakrzowie zmieniło się na korzyść z chwilą przejęcia szkoły przez samorząd gminy. Stało się to 1.01.1996. Wówczas poprawił się stan finansowy szkoły, zwiększyły się nakłady na remonty, zakupy pomocy naukowych, funkcjonowanie podjęły kółka zainteresowań. Do 1990 roku istniało w placówce osiem oddziałów, związku z reformą odchodzi do gimnazjum jedna klasa (za rok druga). Zostaje sześć oddziałów liczących 56 uczniów. Funkcję dyrektora od roku 1990-2007 pełniła mgr Stanisława Pamuła. Liczba uczniów w placówce zaczęła się zmniejszać związane było z reformą (tworzenie gimnazjum), ruchem ludności na terenie Zakrzowa część osób wyjechało za granicę i do szkół zaczął zbliżać się niż demograficzny. Podjęto decyzję o likwidacji szkoły.

1 września 2007 roku utworzona zostaje Filia Publicznej Szkoły Podstawowej nr3 w Gogolinie funkcję dyrektora obejmuje mgr Kinga Kaptur która pełni tą funkcje do chwili obecnej. W szkole pozostają trzy klasy nauczania wczesnoszkolnego ,które mają do dyspozycji piętro szkoły: sale lekcyjne bibliotekę, gabinet pielęgniarski salę komputerową oraz salę gimnastyczną. Na parterze od 1994 roku w budynku szkolnym mieści się przedszkole przeniesione ze starego budynku po byłym PGR-e. Przedszkole posiada oddzielne wejście, dwie sale, jadalnię, szatnię, pion sanitarny oraz kuchnię wraz z magazynem. Na parterze również mieści się Świetlica Młodzieżowa. W 2009 roku szkoła zmieniła wygląd. Budynek ocieplono, pomalowano elewacje. Zmieniło się również otoczenie zagospodarowano teren wokół szkoły. Obsadzono teren krzewami i drzewami. Do szkoły przylega również przedszkolny plac zabaw z huśtawkami i piaskownicą. W 2010 roku przy szkole uroczyście otwarto plac rekreacyjno - sportowy gdzie mieszczą się boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.