batch IMG 20220422 WA0047

Dzieci z oddziałów przedszkolnych wzięły udział w akcji „Sprzątamy dla Polski”, która odbyła się w całej Polsce w piątek, 22 kwietnia br. Przedsięwzięcie organizowało Stowarzyszenie „Dla Polski”. Do udziału w inicjatywie organizatorzy zaprosili także młodych uchodźców z Ukrainy. 

Celem akcji jest nie tylko troska o środowisko naturalne w swojej najbliżej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro. Patronat nad przedsięwzięciem objęli m.in. Prezes Rady Ministrów oraz Minister Edukacji i Nauki.

nauczyciel oddziałów przedszkolnych w Zakrzowie

batch IMG 20220329 WA0008

Oddział przedszkolny w Zakrzowie gościł niesamowite zwierzęta z całego świata. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć z bliska, a nawet pogłaskać niektóre z nich. Poznaliśmy agamę, węża zbożowego, ślimaka afrykańskiego, a także krocionoga. Dzieci wykazały się sporą odwagą, żadne nie bało się bliskiego kontaktu ze zwierzętami.

nauczyciele oddziałów przedszkolnych w Zakrzowie

batch IMG 20220407 WA0011

11 kwietnia w oddziale przedszkolnym w Zakrzowie odbył się Dzień Marchewki. Celem było przedstawienie i promowanie spożywania warzyw i owoców jako darów natury. Wszystkie działania w tym dniu były związane z marchewką - zabawy ruchowe, orientacyjno - porządkowe, śpiewanie, tańce i zagadki. Na zakończenie dzieci przyrządziły pyszną surówkę z marchwi i jabłka.

nauczyciele oddziałów przedszkolnych w Zakrzowie

batch IMG 20220408 WA0059

13 kwietnia w Zakrzowie dzieci uczestniczyły w Dniu Sportu. Głównym celem było zachęcenie przedszkolaków do aktywności ruchowej, ale również integrowanie się, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne możliwości oraz nauka dobrego współzawodnictwa.

nauczyciele oddziałów przedszkolnych w Zakrzowie

batch IMG 20220328 WA0010

21 marca dzieci przywitały wiosnę przemarszem po okolicy. Dzieci samodzielnie wykonały papierowe kwiaty, które wręczały przechodniom. W tym dniu przedszkolaki ubrały skarpetki nie do pary, aby uczcić także Światowy Dzień Zespołu Downa.

nauczyciele oddziałów przedszkolnych w Zakrzowie