Szkoła obejmuje zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi uczniów posiadających wskazania do tychże zajęć.

Zajęcia prowadzi pedagog szkolny - pani Joanna Cybulska.