Informacji o kółkach zainteresowań udzialają nauczyciele prowadzący tę formę zajęć.