MG unaweza certyfikat form 003

Nasza szkoła wzięła udział w badaniu ankietowym w ramach projektu Młode Głowy prowadzonego przez fundację UNAWEZA.

Ankietę wypełniło 86 uczniów z klas 4 - 8. Sprawdzała ona zdrowie psychiczne, poczucie własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi.
Wychowawcy klas zapoznali rodziców z raportem dla naszej szkoły podczas majowych spotkań.