Lepich Nicol kl.7A

Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych modlitw na świecie. O skuteczności tej modlitwy można przekonać się, patrząc na codzienne życie wielu osób. Mogą świadczyć o tym liczne wota w kościołach zawieszane przy obrazach Matki Bożej Różańcowej.
Uczniowie naszej szkoły, jak co roku uświetniają ten miesiąc, uczestnicząc w nabożeństwach różańcowych, a także tworząc różańce, własnoręcznie wykonane, które są piękną ozdobą dla Matki Bożej.

Zapraszam do obejrzenia tych ciekawych dzieł i dziękuję autorom różańców za włożony wysiłek i zaangażowanie. Gratuluję również ciekawych pomysłów.

Klaudia Kleman