02.10.2020 uczniowie wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Podczas lekcji matematyki uczniowie przystąpili do rozwiązania krótkich zadań związanych z tabliczką mnożenia. Osoby, które bezbłędnie rozwiązały ww. zadania otrzymały odznaczenie Eksperta Tabliczki Mnożenia. Dodatkowo mierzono czas, w jakim uczniowie rozwiązali dane przykłady. Najszybszy uczeń, który rozwiązał wszystkie zadania bezbłędnie, uzyskał czas 11:44 sekund. Brawa dla naszego rekordzisty – Bartka z klasy ósmej. Podczas lekcji organizowano również zabawy związane z tabliczką mnożenia, a uczniowie przygotowali plakaty.

Anna Mrosek