batch IMG 20221123 WA0006

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, której UNICEF jest strażnikiem. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka nasza szkoła wspólnie z UNICEF świętowała 22 listopada.

Wydarzenie to jest bardzo ważne, ponieważ jednoczy wszystkie dzieci na świecie. Celem święta było uświadomienie uczniom ważnych wartości, takich jak: tolerancja, szacunek do drugiego człowieka, sprawiedliwość, godność, prawda i miłość, a także ich obowiązków, okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień z poważnym przesłaniem. Dzień ten przypomina o tym, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa.
W szkole odbyły się liczne zajęcia edukacyjne dotyczące praw dzieci, a kolorem przewodnim akcji był kolor niebieski. Uczniowie podczas zajęć wychowawczych, świetlicowych przypominali sobie dziecięce prawa i przywileje, dyskutowali na temat przestrzegania praw dzieci w innych krajach. Dzieci obejrzały także film edukacyjny „Wszyscy mamy prawa” oraz wykonały również przepiękne prace plastyczne przedstawiające różne przywileje. Zakończeniem akcji było rozdanie niebieskich balonów dzieciom i rozegranie balonowego mini meczu siatkówki.

W świetlicy szkolnej i holu korytarza przygotowano gazetkę szkolną dla uczniów, na której zamieszczono materiały informujące o prawach dzieci, o Konwencji i formach pomocy.
Sylwia Kowolik