IMG 20220428 112152

Ellen Polański, uczennica klasy VII C, uzyskała tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego. Uczennica wykonała ogrom pracy, aby zajść tak daleko i znaleźć się wśród najlepszych uczniów całego województwa opolskiego. Aby osiągnąć sukces, Ellen z powodzeniem przeszła 3 etapy konkursu: szkolny, rejonowy i wojewódzki. Konkurs składał się z dwóch części.

Pierwsza część 3. etapu konkursu miała formę pisemną i trwała 60 minut, druga miała formę wypowiedzi ustnej i trwała 15 minut. Uczniowie mieli do rozwiązania test gramatyczno – leksykalny, a także sprawdzane było rozumienie tekstu ze słuchu. Uczeń mógł uzyskać maksymalnie 120 pkt. Minimalna liczba punktów, która umożliwiła uczniom zdobycie tytułu finalisty to 50, zaś tytułu laureata - 85 pkt.
Organizatorem Konkursu jest Opolski Kurator Oświaty. Opiekunem Ellen jest mgr Magdalena Smykała
Naszej laureatce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.