WhatsApp Image 2022 04 20 at 10.28.36

Uczeń klasy VIIIb, Piotr Motza, został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim. Konkurs ten organizowany jest przez Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Studenckie Koło Naukowe Onomastów działające przy Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, przy współpracy Katedry Języka Polskiego Uniwersytetu Opolskiego.


Warte podkreślenia jest to, że laureatem tego konkursu zostaje rokrocznie tylko jeden uczeń w województwie opolskim (pozostali mają status finalisty), a droga do tytułu nie jest łatwa. Piotr najpierw wygrał etap szkolny, a następnie, już na etapie wojewódzkim, przystąpił do ostatniej fazy konkursu, która składała się z dwóch części: pisemnej (dyktando i test językowy) oraz oratorskiej (wygłoszenie pięciominutowego przemówienia na jeden ze wskazanych tematów). Piotr w obu tych etapach zajmował pierwsze miejsce w województwie!
To nie pierwszy sukces ósmoklasisty w tym roku szkolnym – w lutym Piotr Motza został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, dzięki czemu jest zwolniony z pierwszej części egzaminu ósmoklasisty.
Opiekunem Piotra jest mgr Łukasz Wojtkiewicz.