Zarząd Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie.

1) przewodnicząca - pani Agnieszka Tazbir

2) zastępca przewodniczącej - pan Gerhard Konieczny

3) skarbnik - pani Mariola Malkusz

4) pan Rafał Porada