INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI OD DNIA 2.01.2023 R.

Ikona PDF

 

Na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może przekroczyć 1 zł za godzinę zajęć.

Opłata w wysokości 1 złotych za godzinę zajęć pobierana zostanie do czasu zmiany obecnie obowiązującej Uchwały Nr V/25/2011/ rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gogolin.

Pobyt w przedszkolu w godzinach

Opłata za 1 dzień pobytu

Przykładowe wyliczenie opłaty za świadczenia za m-c wrzesień 2020 r.

Pobyt w przedszkolu

w godzinach

Opłata za 1 dzień pobytu

Przykładowe wyliczenie opłaty za świadczenia za m-c wrzesień 2020 r.

( 21 dni roboczych )

5 godzin

8.00 – 13.00

obowiązkowa realizacja podstawy programowej

0,00 zł.

0,00 zł.

6 godzin

1,00 zł.

21,00 zł.

7 godzin

2,00 zł.

42,00 zł.

8 godzin

3,00 zł.

63,00 zł.