Zajęcia rozwijające zainteresowania prowadzone w roku szkolnym 2018/2019 (szczegółowe informacje u nauczycieli prowadzących).

 

Dla klas IV-VII:

1) koło muzyczne dla klas IV-V; prowadzący - Kornelia Miemczyk,

2) koło muzyczne dla klas VI-VIII; prowadzący - Brygida Czekała.