Przypominamy, że 14.10 i 15.10.2021 r. są w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Dla uczniów, którzy nie mogą mieć zapewnionej opieki w tych dniach, będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w budynku przy ulicy Krapkowickiej 141 w normalnie obowiązujących godzinach pracy świtelicy.