Oddział Przedszkolny - Odpłatność za wyżywienie
Zasady PDF Drukuj Email

Opłaty wnosi się w sposób przyjęty przez szkołę przelewem na konto bankowe - w terminie do 15 dnia miesiąca w którym następuje korzystanie z posiłków. Nr konta bankowego: 86 8883 0005 2001 0011 0666 0002

Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu rozliczeniowym.

W razie nieobecności dziecka i innych osób korzystających z wyżywienia powyżej jednego dnia, zwrotowi podlega koszt składników surowcowych poszczególnych posiłków w danej placówce za każdy dzień nieobecności. 

Nieobecność dziecka w przypadku choroby należy zgłosić w pierwszym dniu jego nieobecności najpóźniej do godziny 10.00 osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie (77 4666 217) - zgłoszenie nieobecności dotyczy również uczniów korzystających z pomocy OPS.

W przypadku braku zgłoszenia informacji o chorobie dziecka należność za obiady nie będzie odliczona.

 

 
Opłaty za przedszkole w PSP nr 3 PDF Drukuj Email

UWAGA RODZICE !

Od 1 września 2013r. następuje zmiana opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może przekroczyć 1 zł za godzinę zajęć.

Opłata w wysokości 1 zł za godzinę zajęć pobierana będzie do czasu zmiany obecnie obowiązującej Uchwały Nr V/25/2011/ Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach publiczych prowadzonych przez gminę Gogolin.

Pobyt w przedszkolu w godzinach

Opłata za 1 dzień pobytu

Przykładowe wyliczenie opłaty za świadczenia za wrzesień 2013r.

(21 dni roboczych)

5 godzin

8:00 – 13:00

obowiązkowa realizacja

podstawy programowej

BEZPŁATNE

6 godzin

 

1,00 zł

21,00 zł

7 godzin

 

2,00 zł

42,00 zł

8 godzin

 

3,00 zł

63,00 zł