Rekrutacja
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA - 2018/2019 PDF Drukuj Email

Zasady i terminy rekrutacji do przedszkola/oddziałów przedszkolnych Gminy Gogolin określa:

Składanie deklaracji, przez rodziców dziecka już uczęszczającego do przedszkola/oddziału przedszkolnego, o woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019, odbywać się będzie w terminie do 09 marca 2018 r.

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, odbywać się będzie od 12 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r.