Dokumenty
Rekrutacja 2017/2018 PDF Drukuj Email

Dokumenty szkoły:

 

Zapisy do Oddziału Przedszkolnego - rok szkolny 2017/2018

Zasady i terminy rekrutacji do przedszkola/oddziałów przedszkolnych Gminy Gogolin określa:

Składanie deklaracji, przez rodziców dziecka już uczęszczającego do przedszkola/oddziału przedszkolnego, o woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018, odbywać się będzie w terminie od 28 marca 2017 r. do 03 kwietnia 2017 r.

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, odbywać się będzie od 04 kwietnia 2017 r. do 19 kwietnia 2017 r.

 

Zapisy do I klasy - rok szkolny 2017/2018

Zasady i terminy rekrutacji do klas I szkół podstawowych w Gminie Gogolin określa:

Przypominamy, że do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmowane są z urzędu  na podstawie zgłoszenia tzn. nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie należą ulice w Gogolinie: Bagienna, Brzozowa, Czesława Czosnykowskiego, Elsnera, Fabryczna, Fredry, Górna, Graniczna, Jasna, Kamienna, Kasztanowa, Konopnickiej, Krapkowicka, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Malińska, Marzanny, Norwida, Nowa, Obrowiecka, Pasieczna, Prusa, Przyjaciół Schongau, Przyjaźni, Piotra Świerca, Romantyczna, Rybacka, Róż, Sadowa, Sienkiewicza, Sosnowa, Sportowa, Spółdzielców, Szkolna, Świerkowa, Torowa, Urocza, Wapienna, Wąska, Wierzbowa, Wiśniowa, Wygoda, Wyzwolenia od nr 31 do 59 (numery nieparzyste) i od nr 58 do nr 82 (numery parzyste), Zielona oraz sołectwa Dąbrówka, Obrowiec i Zakrzów.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, mogą zostać przyjęte, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Dzieci te biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym które będzie trwać od 04 kwietnia 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r.

Poprawiony: piątek, 07 kwietnia 2017 19:26
 
WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE PDF Drukuj Email

Ocenianie Wewnątrzszkolne

Poprawiony: piątek, 29 września 2017 19:04