Nowe wyposażenie pracowni przyrodniczej PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 września 2017 09:54

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Gogolinie jako jedna z 9 szkół z województwa opolskiego bierze udział w projekcie „Akademia kompetencji kluczowych w Aglomeracji Opolskiej”.

 

Przedsięwzięcie dofinansowane zostało przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska. Głównym celem jest rozbudzenie w uczniach zainteresowania naukami ścisłymi, w związku z czym dwukrotnie otrzymaliśmy już wsparcie w postaci wyposażenia szkoły do pracy metodą eksperymentu. Wartość pomocy dydaktycznych opiewa na 120 000 złotych. Dostarczone zestawy umożliwią realizacją przez uczniów eksperymentów z zakresu: nauk przyrodniczych, pomiarów elektronicznych, nauki o roślinach, świetle, dźwięku, powietrzu, wodzie, masie i objętości ciał, przewodności cieplnej, elektryczności, zjawiskach fizyko-chemicznych, białkach i ciele człowieka. W znaczący sposób urozmaicą zatem zajęcia, rozbudzą kreatywność uczniów, a przede wszystkim, co bardzo ważne dla nich samych, pozwolą na samodzielne dokonywanie doświadczeń i poznawanie otaczającego nas świata.

Otrzymane wyposażenie wzbogaciło dotychczasową pracownię do nauk przyrodniczych w bardzo dużym zakresie. Uczniowie niejednokrotnie już mieli okazję korzystać z nowych pomocy dydaktycznych na lekcjach przyrody. W tym roku szkolnym będą dzięki nim poznawać świat i eksperymentować przede wszystkim na zajęciach biologii, chemii oraz fizyki, a także w ramach zajęć dodatkowych – Klubu Młodego Odkrywcy, co bardzo uatrakcyjni pracę młodych eksploratorów nauki i świata.
Dominika Fesser
Małgorzata Góralska

Poprawiony: poniedziałek, 25 września 2017 09:56