Zajęcia wyrównawcze PDF Drukuj Email

Zajęcia odbywające się w roku szkolnym 2018/2019 (szczegółowe informacje u nauczyciela prowadzącego):

I Dla klas 4-8:

1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki prowadzący - Anna Mrosek

2) zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego; Anna Kubus

3) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy VIII, VIIa, VIIb; prowadzący - Klaudia Kleman,

4) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas IV - V; prowadzący - Anna Kosub,

5) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy VI a, VI b; prowadzący - Wioleta Dygan,

15) zajęcia logopedyczne; prowadzący - Katarzyna Byrska.

II Dla klas I-III:

1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze edukacja wczesnoszkolna; prowadzący - Katarzyna Wojciechowska-Piela

2) zajęcia logopedyczne; prowadzący - Katarzyna Byrska.

 

 

 


bip gogolin karlubiec men kuratorium