Zajęcia wyrównawcze PDF Drukuj Email

 

Zajęcia odbywające się w drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018 (szczegółowe informacje u nauczyciela prowadzącego):

I Dla klas 4-7:

1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VII; prowadzący - Katarzyna Bauer,

2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas IV-V; prowadzący - Monika Hulin,

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas IV; prowadzący - Angelika Kijas-Schneider,

4) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas V; prowadzący - Anna Kubus,

5) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla klas IV-VII; prowadzący - Justyna Łapuńka,

6) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla klasy Vb; prowadzący - Mariola Malkusz,

7) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego dla klas IV-VI; prowadzący - Aneta Porada,

8) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z historii dla klas IV-VII; prowadzący - Judyta Boruta,

9) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii dla klasy VII; prowadzący - Renata Patola,

10) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy VII; prowadzący - Justyna Łapuńka,

11) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy VI; prowadzący - Klaudia Kleman,

12) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy V; prowadzący - Małgorzata Góralska,

13) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy IV; prowadzący - Angelika Kijas-Schneider,

14) gimnastyka korekcyjna dla klas IV-VII; prowadzący - Adam Boszczar,

15) zajęcia logopedyczne; prowadzący - Sabina Broj.

 

II Dla klas I-III:

1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klasy II; prowadzący - Katarzyna Wojciechowska-Piela,

2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy II; prowadzący - Katarzyna Wojciechowska-Piela,

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego dla klas I-III; prowadzący - Magdalena Smykała

4) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy I; prowadzący - Anna Kosub,

5) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas I-III; prowadzący - Urszula Bomba,

6) gimnastyka korekcyjna dla klas II-III; prowadzący - Beata Karpińska,

7) gimnastyka korekcyjna dla klasy I; prowadzący - Anna Kosub,

8) zajęcia logopedyczne; prowadzący - Sabina Broj.

 

III Dla oddziału przedszkolnego:

1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w oddziale zerowym; prowadzący - Monika Mijal,

2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; prowadzący - Lidia Dżumaga,

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; prowadzący - Gabriela Gładysz,

4) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla oddziału zerowego; prowadzący - Monika Mijal,

5) zajęcia logopedyczne; prowadzący - Sabina Broj.

 

IV W filii w Zakrzowie:

1) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy III; prowadzący - Romana Kubień,

2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla oddziału przedszkolnego; prowadzący - Magdalena Koteluk,

3) zajęcia logopedyczne; prowadzący - Sabina Broj.