UWAGA! Konkurs! PDF Drukuj Email

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA BRZECHWY
W GOGOLINIE

Organizator konkursu
Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest dyrektor PSP nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie.

Cel i przedmiot konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla PSP nr 3 w Gogolinie.
Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych itp.
Konkurs trwa od 01.05.2020r. do 10.06.2020r.

Warunki uczestnictwa w konkursie
W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub rodzinnie (rodzeństwo).
Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz szkoły.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu konkursu.

Forma prezentacji pracy konkursowej
Na konkurs można zgłosić 1 projekt.
Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki.
Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm.
W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
Każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji elektronicznej, kolorowej i czarno-białej.

Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
być czytelne i łatwe do zapamiętania,
być łatwo identyfikowane dla naszej szkoły,
wzbudzać pozytywne emocje,
składać się z 2 podstawowych elementów: sygnetu (symbolu graficznego), logotypu (graficznie przedstawionej nazwy szkoły).

Wymiar logo nie powinien przekraczać wymiarów podanych w regulaminie.
Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

Miejsce i termin składania prac konkursowych
Prace należy przesyłać do dnia 10 czerwca 2020r. na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z dopiskiem „Konkurs na logo szkoły”. Każdą pracę należy opisać, podając:
- imię i nazwisko,
- klasę,
- jeżeli praca jest wykonana techniką komputerową, nazwę programu, w którym projekt został wykonany.
Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, 
nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej.
Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
Organizator nie zwraca prac. 

Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
3) czytelność i funkcjonalność projektu,
4) estetyka wykonania projektu.

Ocena prac konkursowych
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez komisję konkursową, powołaną przez dyrektora szkoły.

Rozstrzygnięcie konkursu
W wyniku postępowania konkursowego komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę konkursu.
Planowana data ogłoszenia wyników: 24. 06. 2020 r.
Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu.
Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!
Organizatorzy

 

 

 


bip gogolin karlubiec men kuratorium