Szanowni Rodzice! PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo
Ze względu na zawieszenie zajęć w szkole, zgodnie z zaleceniem MEN, pragniemy podzielić się sugestiami dotyczącymi nauki dzieci i młodzieży w domu.

Jak zorganizować dziecku warunki do nauki w domu?
1. Wspierać w utrzymaniu „szkolnego” trybu dnia, czyli wstawania o tej samej porze i nauki w godzinach odbywania zajęć w szkole (wykonywania zalecanych zadań lub odbywania zajęć z nauczycielami online).
2. W miarę możliwości zapewnić miejsce do nauki sprzyjające skupieniu i efektywnej pracy.
3. Zachęcać do higienicznego trybu nauki (poranna higiena, śniadanie, krótkie przerwy w czasie nauki, najlepiej ruchowe).
4. Ograniczać czynniki zakłócające naukę, np. korzystanie z różnych form rozrywki w czasie przerw w nauce (gry, You Tube, portale), nie obciążać w czasie przeznaczonym na naukę innymi obowiązkami.

Jak motywować i wspierać dzieci i młodzież do systematycznego uczenia się poza szkołą?
1. Okazywać zainteresowanie nauką swoich dzieci, ich sukcesami i trudnościami.
2. Chwalić swoje dzieci za wytrwałość i systematyczność.
3. Uświadamiać uczniom wartość i znaczenie odbywania nauki w domu dla ich wiedzy i umiejętności.

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?
1. Monitorować cel i czas korzystania przez dziecko z sieci internetowej.
2. Zachęcać do odpowiedzialnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu.

Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali naszej pomocy, informacji, wsparcia w związku ze zdalnym nauczaniem lub sprawami wychowawczymi, prosimy o kontakt przez e-dziennik.

pedagog szkolny, Dominika Fesser

 

 

 


bip gogolin karlubiec men kuratorium