Komunikat w sprawie wyników rekrutacji do przedszkoli Drukuj

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19., o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, będą podane do publicznej wiadomości także na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im Jana Brzechwy w Gogolinie.