Komunikat w sprawie wyników rekrutacji do przedszkoli Drukuj

Zachęcamy Państwa do sprawdzania wyników rekrutacji do przedszkoli on-line.
Wyniki kwalifikacji będą dostępne na Państwa kontach po zalogowaniu od dnia 2 kwietnia 2020 r.


Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola będzie można wykonać elektronicznie z Państwa konta od dnia 3 kwietnia 2020 r.

Listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych będą również wywieszone w placówce, niemniej jednak zachęcamy do zapoznawania się z wynikami za pośrednictwem dostępnych usług elektronicznych.