Szkoła - Odpłatność za wyżywienie
Zasady PDF Drukuj Email

Opłaty wnosi się w sposób przyjęty przez szkołę przelewem na konto bankowe - w terminie do 15 dnia miesiąca w którym następuje korzystanie z posiłków. Nr konta bankowego: 86 8883 0005 2001 0011 0666 0002

Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu rozliczeniowym.

W razie nieobecności dziecka i innych osób korzystających z wyżywienia powyżej jednego dnia, zwrotowi podlega koszt skladników surowcowych poszczególnych posiłków w danej placówce za każdy dzień nieobecności .

Nieobecność dziecka w przypadku choroby należy zgłosić w pierwszym dniu jego nieobecności najpóźniej do godziny 10.00 osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie (77 4666 217) - zgłoszenie nieobecności dotyczy również uczniów korzystających z pomocy OPS.

W przypadku braku zgłoszenia informacji o chorobie dziecka należność za obiady nie będzie odliczona.

Opłata za 1 obiad    - 3,20 zł.

Opłata za 1 herbatę - 0,30 zł.

 


 

 


bip gogolin karlubiec men kuratorium