Rozdanie świadectw dla klas 4-8 PDF Drukuj Email

Drodzy Uczniowie!
Uprzejmie informujemy, iż rozdanie świadectw w klasach 4-8 za rok szkolny 2019/2020 odbędzie się 26 czerwca 2020 roku w budynku przy ulicy Szkolnej 27.
W związku z nadal obowiązującym ograniczeniem funkcjonowania szkół oraz wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczniom i pracownikom szkoły, rozdanie będzie miało miejsce według harmonogramu:
- godz. 7.45 - 8.15 - możliwość odebrania świadectw dla dojeżdżających uczniów klas 4-8 (w swoich salach); AUTOBUSY ODJEŻDŻAJĄ: z ZAKRZOWA – 7.15; z OBROWCA – 7.20; powrót spod szkoły – 8.15,
- godz. 8.15 - 8.45 - możliwość odebrania świadectw dla klasy 8a (sala 1) oraz 8b (sala 13),
- godz. 8.45 - 9.15 - możliwość odebrania świadectw dla klasy 7a (sala 11) oraz 7b (sala 9),
- godz. 9.15 - 9.45 - możliwość odebrania świadectw dla klasy 6a (sala 7) oraz 6b (sala 25),
- godz. 9.45 – 10.15 – możliwość odebrania świadectw dla klasy 5a (sala 14), 5b (sala 6) oraz 5c (sala 10),
- godz. 10.15 – 10.45 – możliwość odebrania świadectw dla klasy 4 (sala 15).
Ze względu na reżim sanitarny, prosimy o przestrzeganie wskazanych godzin.Zasady bezpieczeństwa:
- uczniowie dojeżdżający bezpośrednio po przyjeździe autobusu przebywają pod opieką nauczyciela dyżurującego do godziny 7.45,
- rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły,
- w salach jednocześnie może znajdować się 10 - 12 uczniów; uczniowie czekający na korytarzu zobowiązani są do przestrzegania dystansu społecznego (1,5 m),
- uczniowie są zobowiązani do zasłaniania okolic ust i nosa na terenie całej szkoły, np. za pomocą maseczki,
- uczniowie są zobowiązani do przyniesienia swojego długopisu w celu podpisania odbioru świadectwa,
- wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły są zobowiązane do zachowania dystansu społecznego, co najmniej 1,5 m,
- wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły zobowiązane są zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym dostępnym przy wejściu do szkoły,
- do szkoły można wchodzić tylko wejściem od strony boiska szkolnego, po odebraniu świadectwa można wychodzić tylko wyjściem z hali sportowej (przy świetlicy).

 

 

 


bip gogolin karlubiec men kuratorium