Rozdanie świadectw dla klas 1-3 PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż rozdanie świadectw w klasach 1-3 za rok szkolny 2019/2020 odbędzie się 26 czerwca 2020 roku w budynku przy ulicy Krapkowickiej 141.
W związku z nadal obowiązującym ograniczeniem funkcjonowania szkół oraz wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwu, dzieciom i pracownikom szkoły, rozdanie będzie miało miejsce według harmonogramu:
- godz. 7.45 - 8.15 - możliwość odebrania świadectw dla dojeżdżających uczniów klas 1-3 (w swoich salach); AUTOBUSY ODJEŻDŻAJĄ: z ZAKRZOWA – 7.15; z OBROWCA – 7.20; powrót spod szkoły – 8.15
- godz. 8.15 - 9.15 - możliwość odebrania świadectw dla klasy 1a (sala 14) oraz 1b (sala 13),
- godz. 9.15 - 10.15 - możliwość odebrania świadectw dla klasy 2a (sala 17) oraz 2b (sala 15),
- godz. 10.15 - 11.15 - możliwość odebrania świadectw dla klasy 3 (sala 21).


Dzieci będące rodzeństwem i uczące się w odrębnych klasach, mogą odebrać świadectwo razem, w tych samych godzinach.
Ze względu na reżim sanitarny, prosimy o przestrzeganie wskazanych godzin.
Po godzinie 12.00 świadectwo będzie można odebrać w sekretariacie szkoły (do godziny 15.00).
W dniu 26 czerwca szkoła nie prowadzi zajęć opiekuńczo-wychowawczych.Zasady bezpieczeństwa:
- uczniowie dojeżdżający bezpośrednio po przyjeździe autobusu przebywają pod opieką nauczyciela dyżurującego do godziny 7.45,
- w salach jednocześnie może znajdować się 5 uczniów wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami,
- rodzice uczniów są zobowiązani do zasłaniania okolic ust i nosa na terenie całej szkoły, np. za pomocą maseczki oraz do założenia rękawiczek,
- uczniowie są zobowiązani do zasłaniania okolic ust i nosa na terenie całej szkoły, np. za pomocą maseczki,
- rodzice uczniów są zobowiązani do przyniesienia swojego długopisu w celu podpisania odbioru świadectwa,
- wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły są zobowiązane do zachowania dystansu społecznego, co najmniej 1,5 m,
- wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły zobowiązane są zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym dostępnym przy wejściu do szkoły,
- do szkoły można wchodzić tylko wejściem głównym.
W dniu odbioru świadectwa należy przynieść podręczniki edukacji wczesnoszkolnej oraz podręczniki do języka angielskiego. Książki należy przynieść spakowane w jednej podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz klasą reklamówce.

 

 

 


bip gogolin karlubiec men kuratorium